Asken


Arkitekt: Gatun (SSA)
Plats: Stockholm
Färdigställt: 2008

 

Anpassade lösningar för att skapa en ny och attraherande kontors- och arbetsmiljö.