Tyrénshuset, Kv Jupiter Mindre


Byggherre: Tyréns AB
Arkitekt: Reppen Lizell
Plats: Stockholm
Färdigställt: 2010-2012

 

I förnyelsen av Tyrénshuset ingick att skapa ett nytt konferenscenter med utsikt mot Hornsgatan och skapa en ny och attraherande kontors- och arbetsmiljö för de 400 medarbetarna.

 

 

 

Länkar
http://www.reppenlizell.se/index.php/kontor3/kv-jupiter-mindre-14