KREATIVITET

Vi försöker alltid anpassa belysningslösningen till övriga gestaltningen, där belysningens uppgift är att skapa ett mervärde för rummet.
Vi ser det som en utmaning att både göra en visuellt attraktiv ljusmiljö och med hjälp av modern teknik uppnå energieffektiva ljusmiljöer.

Kvalitet          |          Erfarenhet         |          Kompetens        |          Kreativitet