KOMPETENS

Vi kan hela byggprocessens olika skeden, och kan hjälpa till med allt från gestaltning till avslut. Vi hjälper er i alla skeden, genom att upprätta koncept-, program-, system- och bygghandlingar. Även granskning av handlingar och uppföljning samt kontrollberäkning av befintliga anläggningar.
Vi utför provbelysningar, belysningsberäkningar och enklare visualiseringar för att skapa mer energi- och kostnadseffektiva ljusmiljöer. ”Som vi säger inget uppdrag är för litet eller för stort”

 

Kvalitet          |          Erfarenhet         |          Kompetens        |          Kreativitet