LIGHT SUPPORT - DIN SAMARBETSPARTNER INOM LJUSDESIGN

Light Support är en fristående del av MSIB med medarbetare som har mångårig erfarenhet av ljusdesign. Vi arbetar i nära samarbete med arkitekter, elkonsulter och fastighetsägare där vi designar ljuset utifrån rumsgestaltningen och de ambitioner som ligger till grund för respektive projekt.
Vi ser det som en utmaning att både göra en visuellt attraktiv ljusmiljö och att med hjälp av modern teknik uppnå energieffektiva ljusmiljöer. Light Support arbetar helt leverantörsoberoende.

      

Visuellt attraktiva, energi- och kostnadseffektiva ljusmiljöer